Van driver tot putter

Alle soorten golfclubs uit elkaar te houden is niet altijd eenvoudig, zeker voor een beginnende golfer. Daarom hier een overzicht van de verschillende clubs: van driver en fairway woods tot wedges en putters.

Drie soorten

Er bestaan drie soorten golfclubs: woods, ijzers en putters. Ze verschillen van elkaar met name in lengte van de shaft en in de hoek (de loft) van het clubblad. De driver is het langst en heeft (op de putter na) de minste loft (8 tot 13 graden), de lob wedge is een van de kortste clubs met de meeste loft (58 tot 64 graden). Ze zijn genummerd van 1 (driver) tot en met 9, daarna staat een afkorting (bijvoorbeeld PW voor pitching wedge, SW voor sand wedge) of het aantal graden op de club.

Woods

Woods worden zo genoemd omdat ze vroeger van hout werden gemaakt. Nu zijn ze doorgaans van staal of titanium. Houten zijn ontworpen voor de lange, minder accurate slagen. De driver valt ook onder de houten en is gemaakt voor de eerste slag vanaf de tee. De andere houten zijn ontworpen voor de slagen vanaf de fairway, daarom worden ze ook wel fairway woods genoemd. Hoger genummerde woods zijn nauwkeuriger en hebben meer loft (voor een hogere balvlucht), lagere nummers clubs slaan de golfbal verder met minder loft, dus minder hoog.

De driver is de langste club in een golftas en heeft een loft van 8 tot 13 graden. Het is de club met ‘de meeste lengte’, je kunt er de bal het verste mee slaan. Fairway woods hebben een kleiner clubhoofd en meer loft dan de driver (tussen de 13 en 29 graden). Deze houten kunnen ook gebruikt worden bij de afslag, bijvoorbeeld bij kortere holes of om meer controle op de bal te houden. Er zijn meer houten beschikbaar, maar de houten-3 en -5 worden het meest gebruikt.

Hybrid

Een nieuwe categorie golfclubs zijn de hybrides, ook rescue clubs genoemd. Ze hebben een iets kortere shaft dan fairway woods. Het voordeel van hybride clubs is dat ze de tolerantie van een fairway wood combineren met de precisie van lange ijzers. Aangezien ze een holle kop hebben worden ze tot de woods gerekend. Ze worden niet altijd genummerd maar dan het aantal graden loft op de club staan. Een hybride club met een loft van 14-16 graden komt ongeveer overeen met een ijzer 1, van 17-19 graden met een ijzer 2, 19-21 graden met een ijzer 3, 22-23 graden met ijzer 4 en 24-27 graden met een ijzer 5. 

IJzers

Met de ijzers speel je het meest, namelijk vrijwel alle slagen tussen de tee en de green. Ze zijn er van 3 tot en met 9. Op basis van de afstand kies je een ijzer met een bepaalde loft. Voor een korte slag kies je bijvoorbeeld een ijzer 9, voor een lange slag een ijzer 4. IJzers zijn gemaakt voor korte en precieze golfslagen en hebben meer loft (21 graden tot 42 graden) waardoor de golfbal hoger zal vliegen en minder zal rollen. De shafts worden korter naarmate het nummer van ijzers hoger wordt.

Er zijn twee types: muscle back (of blade) en cavity back. Muscle back ijzers zijn bolvormig achter het slagvlak terwijl cavity back ijzers een dun blad met een uitholling aan de achterkant hebben. Deze laatste clubbladen zijn groter en vergevingsgezinder (als je de bal niet perfect raakt, gaat die toch nog redelijk goed) en worden dan ook meer gebruikt dan de muscle back ijzers. 

Wedges

Ter aanvulling op de ijzers zijn er wedges (korte clubs met veel loft). Voor de echt korte slagen of slagen uit de bunker. Bij een wedge is de hoek van het clubblad heel hoog, waardoor die ook bij een harde slag bijna recht omhoog komt. Zo kun je dus vol slaan zonder veel afstand af te leggen. Dat is handig als je in de buurt van de hole ligt maar niet op de green. De meeste wedges hebben geen letter meer op de club staan maar hun aantal graden (52 tot 64). De aanduidingen P(itching)W(edge), S(and)W(edge), G(ap)W(edge) en L(ob)W(edge) worden ook gebruikt.

  • Pitching wedge (48 graden loft): voor heel korte slagen, de zogenaamde approaches, voor ballen die dieper in het gras liggen en bij een slag vanaf een harde ondergrond.
  • Gap wedge (52 graden loft): om het gat in afstand tussen de pitching wedge en de sand wedge te dichten.
  • Sand wedge (56 graden loft): voor slagen uit de bunker of andere lastigere situaties. Het is met een standaard lengte van 90 centimeter de kortste club.
  • Lob wedge (60 graden loft): om de golfbal nog hoger te laten gaan.

Putter

De putter heeft een platte clubkop (slechts twee tot drie garden loft) en gebruik je vrijwel alleen op de green. Je hebt maar één putter in je tas. Je kunt kiezen tussen mallet en blade putters. Mallet putters hebben een ronde achterkant en een grote en platte onderkant, de sole. Mallet putters zijn meer vergevingsgezind voor kleine misslagen. Blade putters zijn rechthoekig gevormd en zijn makkelijker te richten. Maar zodra iets buiten het perfecte raakpunt wordt geslagen, mist de bal sneller de hole.

Complete golfset

In een golftas mogen maximaal veertien clubs zitten. Logische keuze in een hele set: driver, woods, hybrid, ijzerset, wedges en putter. U kunt via onderstaande knop direct een golfset samenstellen.